Vakuové tvarování

Vakuové tvarování je výrobní proces, při kterém dojde k ohřevu deskového materiálu dle požadovaných parametrů a k následnému vytvarování plastové desky do požadovaného tvaru na výrobní formě pomocí vakua. Tato metoda umožňuje vytvářet díly s různými tvary, strukturami a rozměry. Díky flexibilitě tohoto procesu můžeme produkovat širokou škálu výrobků, od dekorativních prvků po technické komponenty.
Bez ohledu na konkrétní aplikaci je vakuové tvarování efektivní technikou pro dosažení precizních výsledků s vysokou kvalitou povrchu.

CNC obrábění

V oblasti CNC obrábění využíváme moderní stroje navržené speciálně pro zpracování plastových dílů. Tato přesná technologie umožňuje efektivní obrábění materiálu s vysokou přesností v pěti osách, což nám umožňuje dosahovat náročných kvalitativních standardů. Díky této technologii jsme schopni přesně a spolehlivě realizovat specifické požadavky našich zákazníků v oblasti CNC obrábění plastových komponent.

Kompletace dílů

Standardem je také kompletace dílů, a to včetně jejich svařování. Ultrazvukové svařování, na které se specializujeme, zajišťuje nerozebíratelné spojení, které je při spojování plastových dílů využíváno nejčastěji. Tato technika zajišťuje spolehlivé a trvanlivé spoje, což je klíčové pro funkčnost výsledných produktů. Pro naše zákazníky to znamená spolehlivost a kvalitu v procesu kompletace plastových komponent.

Výrobní hala

V letech 2022 až 2023 byla realizována výstavba naší nové moderní výrobní haly.
Zde spojujeme nejnovější technologické inovace s efektivním výrobním procesem.
Na základě pravidelných logistických auditů vytváříme optimální řešení v oblasti interních logistických procesů. Dochází ke zjednodušení a zefektivnění materiálových toků, efektivnějšímu využití skladových kapacit, minimalizaci zásob a jejich efektivního řízení a s tím spojené maximální využití lidských i technologických zdrojů.

Máte zájem o spolupráci?