Politika kvality

S ohledem na strategii a kontext společnosti byla vedením organizace stanovena Politika kvality, která splňuje potřeby a očekávání zákazníků a dalších zainteresovaných stran. Odpovídá kultuře, produktům, službám a cílům organizace a je pravidelně přezkoumávána.

Certifikací ISO 9001:2015 prokazujeme schopnost naší organizace trvale naplňovat očekávání zákazníků.

Politika kvality
2023 cert QMS Plastix hlavní CZ
2023 cert QMS Plastix main EN